„ProjectMeOut” 2021-1-HU01-KA220-YOU-000029116

Projekt «Lekcje na życie» realizowany przy wsparciu UNICEF

Projekt Sieci Ukraińskich Hubów Edukacyjnych

Projekt Ukraiński Hub Edukacyjny w Polsce (EDUHUB)

Projekt «Ukraiński  Hub Edukacyjny w Polsce» (2022)

WZMACNIANIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

„Connected through sport – common future of youth from Europe”

We all play in one team – united Europe through sport!

„Youth Culinary Club – european common cuisine”

STAŻ ZAGRANICZNY SZANSĄ DLA PRZYSZŁYCH SPECJALISTÓW W ZAWODZIE MECHANIK

„Ecology – Let’s Make the World a Better Place”

EUROPEAN DIVERSITY TOWARDS UNITY AND INTEGRATION

WYSPECJALIZOWANY EUROPEJSKI MECHANIK – SZKOLENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE / SPECIALIZED EUROPEAN MECHANIC – VOCATIONAL TRAININGS AS AN EMPLOYMENT OPPORTUNITY

DIVERSITY – OUR HISTORY, OUR CULTURE

DBI – DON’T BE INDIFFERENT

EUROPEAN YOUTH MEET THE CULTURAL HERITAGE