Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus+
Project funded by the Erasmus+ Programme of the  European Union

Projekt nr 2020-1-PL01-KA102-080754 pt. Wzmacnianie kompetencji zawodowych realizowany jest w terminie 01.08.2020 – 31.07.2021

Projekt realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Fundacja Pro Futuro — organizacja wnioskująca oraz organizacje uczestniczące — Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach i Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. S. Żwirki i F. Wigury w Białej Podlaskiej.

Partnerem greckim projektu jest Olympus Education Services.

W ramach projektu  63 uczniów kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych i technik usług fryzjerskich wzięło udział w dwutygodniowych stażach zawodowych we Grecji.

Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni, w ramach której dojdzie do wymiany doświadczeń na poziomie międzynarodowym. Realizując projekt mamy szansę na osiągniecie następujących celów:

-zwiększenie szans na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji, w tym językowych uczniów,

— zwiększenie mobilności zawodowej uczniów w pracy w środowisku międzynarodowym,

— zwiększenie świadomości uczniów dotyczących rozwoju osobistego (m.in. rozwój własnych pasji i zainteresowań,

samodzielność i odpowiedzialność, wzrost motywacji i ambicji zawodowych)

— rozwój społeczny uczniów (m.in. umiejętność pracy w grupie, tolerancja i poszanowanie innych kultur, poszerzenie horyzontów)

— poprawa poziomu nauczania w szkołach będących członkami konsorcjum,

— rozwój kreatywności i innowacyjności kadry,

— rozwój współpracy międzynarodowej.

Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów, w tym językowych oraz zwiększenie ich mobilności edukacyjnej. Dzięki udziałowi w projekcie nasi podopieczni mieli możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym środowisku, co będzie bardzo cenne przy wejściu na rynek pracy.

Zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje pracowników przyczynią się do wzrostu poziomu kształcenia zawodowego, do realizacji lepszych jakościowo projektów, warsztatów, czy innych zajęć dla młodzieży. Dadzą również możliwość podejmowania się przygotowywania większych inicjatyw.

Każdy uczestnik projektu wziął udział w cyklu zajęć przygotowawczych, na który składały się: zajęcia przygotowania pedagogicznego, językowego i kulturowego. Po ich zakończeniu młodzież wyjechała na staże do Grecji w dwóch terminach:

  1. 10.2020 r. — 23.10.2020 r. – w mobilności wzięło udział 36 uczniów kształcących się na kierunku technik pojazdów samochodowych. Po przyjeździe do Grecji podzieleni zostali oni na mniejsze grupy, w których odbywali staż w różnych zakładach mechanicznych.
  1. 10.2020 r. — 30.10.2020 r. wzięły udział 22 uczennice z kierunku technik usług fryzjerskich. Podobnie, jak poprzednia grupa, również i dziewczęta zostały podzielone na mniejsze grupy robocze, w których pracowały w różnych zakładach fryzjerskich.

Każdy z uczestników po odbyciu stażu otrzymał certyfikat odbycia stażu wystawiony przez grecką organizację przyjmującą oraz unijny dokument Europass Mobilność potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, honorowany na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie koszty związane z udziałem w projekcie tj. zajęcia przygotowawcze, koszty podróży, pobytu wraz z wyżywieniem, ubezpieczenie, koszty organizacji stażu oraz realizacji programu kulturowego sfinansowane zostały ze środków programu ERASMUS+