Projekt «Ukraiński  Hub Edukacyjny w Polsce» (2022), realizowany przy wsparciu Central
European Initiative (https://poland.eduhub.org.ua). Powstał, aby pomóc w integracji
Ukrainek і Ukraińców mieszkających obecnie w Warszawie z lokalną społecznością oraz
pomóc im w znalezieniu zatrudnienia, aby mogli finansowo utrzymać siebie i swoje
dzieci.Główny cel:
1. Koordynacja procesu nauki i sensownego spędzania wolnego czasu przez dzieci
ukraińskie;
2. Przekwalifikowanie Ukrainek і Ukraińców w wieku produkcyjnym;
3. Opanowanie najbardziej poszukiwanych umiejętności na rynku pracy;
4. Platforma komunikacyjna dla Ukrainek і Ukraińców w Polsce.