Celem Fundacji jest inicjowanie oraz wspieranie nowatorskich i wszechstronnych rozwiązań przyczyniających się do rozwoju i umocnienia społeczeństwa i gospodarki na poziomie lokalnym i regionalnym.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Działalność edukacyjną, szkoleniową, wydawniczą i badawczą.
  2. Tworzenie i wdrażanie programów mających na celu poprawę efektywności gospodarowania zasobami lokalnymi i regionalnymi.
  3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i przedsiębiorcami w zakresie wymienionym w celu działania Fundacji.
  4. Upowszechnianie kultury i sportu jako elementu integracji społeczeństwa.
  5. Inicjowanie różnych form aktywnej walki z patologiami społecznymi takimi jak bezrobocie, narkomania, alkoholizm.

 

KONFERENCJA 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Pomiędzy pandemią a wojną – diagnoza stanu polskiego społeczeństwa. W trakcie której zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań opinii publicznej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 roku w godz. 15:30-19:00 w sali S. Czarnowskiego na ulicy Krakowskie Przedmieście 3 – budynek Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie będzie się odbywało również online z wykorzystaniem platformy Zoom.

W celu wzięcia udziału w webinarium prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Po jego przesłaniu zostanie przekazany link umożliwiający wzięcie udziału w wydarzeniu.

Link do ankiety zgłoszeniowej: https://forms.gle/ExnvV4161SM2QM3m6
W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mailowy na adres: konferencja2112@gmail.com