Projekt Sieci Ukraińskich Hubów Edukacyjnych (https://eduhub.org.ua), realizowany przy
wsparciu Międzynarodowej Fundacji Wyszehradzkiej. Projekt realizuje koncepcję uczenia
się przez całe życie dla rozwoju kapitału ludzkiego Ukrainy.
Kluczowym zadaniem Ukraińskich Centrów Edukacyjnych jest edukacja dzieci i dorosłych
dla udanej kariery.
Obecnie sieć hubów obejmuje 16 hubów edukacyjnych:
1. 8 w Europie (Polska, Niemcy, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Austria,
Bułgaria);
2. 1 w Wielkiej Brytanii;
3. oraz 16 na Ukrainie (z największych możemy wyróżnić Huby w: Kijowie,
Chmielnickim, Tarnopolu, Lwowie, Łucku);