Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w programie Erasmus+
Project funded by the Erasmus+ Programme of the  European Union

Partner:
— Portugal: Associação Intercultural Amigos da MobilidadeSchool involved:
— ZSZ nr 1 w Ostrołęce

Picture

W ramach stażu do Portugalii na praktyki zostaną wysłane dwie grupy uczniów specjalizacji technik mechanik. Pierwsza grupa rozpoczęła staż dnia 20.02.2016. Potrwa on do 06.03.2016. Głównym celem stażu jest rozwój zawodowy uczniów; poznanie przez nich metod działania firm zza granicy działających w branży związanej z ich ścieżką edukacyjną; umożliwienie uczniom porównania metod pracy w Polsce i za granicą; nauczenie uczniów pracy w międzynarodowym zespole; poznanie alternatywnych rozwiązań mechanicznych. Dodatkowo uczniowie będą mieli okazję poznać i udoskonalić język zawodowy oraz doświadczyć innej kultury, w tym innej kultury pracy. Projekt poprawi europejską mobilność w ramach kształcenia zawodowego, przyczyni się do powstania płaszczyzny porozumienia i współpracy między polskimi i zagranicznymi placówkami i instytucjami edukacyjnymi, ułatwi rozwój praktyk zawodowych.  Odbycie stażu w wiodących, nowoczesnych portugalskich firmach i zakładach pracy pozwoli uczniom zdobyć nowe umiejętności związane z ich ścieżką rozwoju zawodowego, poznają organizację pracy i zagraniczne środowisko zawodowe.  Udoskonalą swoją znajomość języka angielskiego w zakresie terminologii zawodowej.  Praktyki w Portugalii stanowić będą dla uczniów całkowicie nową jakość na ścieżce ich kształcenia oraz w procesie dostosowania ich wykształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego, krajowego i europejskiego rynku pracy. Uczniowie w czasie pobytu w Portugalii podniosą swoje kwalifikacje techniczne z zakresów takich jak: podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo, technologia z materiałoznawstwem, układy sterowania i regulacji, montaż maszyn i urządzeń, obsługa maszyn i urządzeń, organizacja i nadzór procesów produkcji, działalność gospodarcza, język angielski zawodowy. Uczestnicy będą mogli dzięki stażowi skuteczniej podjąć decyzje dotyczące własnej przyszłości, zyskają większą pewność siebie. Projekt wpłynie  pozytywnie na lokalny rynek pracy, stwarzając pracodawcom szansę na zatrudnienie w przyszłości wykwalifikowanych pracowników.  Przyczyni się do spadku stopy bezrobocia w regionie. W końcu, z europejskiego punktu widzenia, dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie staną się bardziej świadomymi Europejczykami, jeszcze bardziej gotowymi współtworzyć wspólną, dostatnią i tolerancyjną Europę.
Partner:
— Portugal: Associação Intercultural Amigos da MobilidadeSchool involved:
— ZSZ nr 1 w Ostrołęce

Picture

In the project «Specialized European Mechanic — Vocational Trainings as an Employment Opportunity» two groups of students specializing in mechanics will take place in vocational training in Portugal. The first group has started the internship on 20.02.2016 and it will last till 06.03.2016.
The main aim of the training is professional development of pupils and their orientation among the work methods of foreign companies active in the fields connected with their education.  The internship will enable students to compare Polish and foreign companies, will teach them how to work in an international team and help them to get to know new mechanics solutions.  Students will be also able to learn and improve their knowledge of foreign professional language and to experience  work in foreign culture. The project will improve European mobility, and contribute to building a communication platform between Polish and foreign educational institutions and the development of work placements. The training in modern Portuguese companies will help students acquire new skills connected with their future professional career, they will get to know another organization of work and foreign work environment.  They will improve their professional English skills, including vocabulary.  Internship in Portugal will bring a completely new value to the development of students and will help them to adapt their education to the needs of local, national and European labor markets. Abroad students will improve their qualifications in the domains such as: construction of machines, technology and materials science, steering and regulation systems, machine and devices assembly, machine operation, organization and supervision of the production process, economic activity, professional English. Due to the internship participants will be able to make more reasonable decisions concerning their future and their self-confidence will raise.
The project will influence the local labor market, making it possible for the employer to employ qualified employees in the future.  The unemployment rate in the region will drop as well.
Finally, from the European point of view, the participants will become more conscious Europeans, even more ready to contribute to the construction of a common, affluent and tolerant Europe.

OPINIE UCZESTNIKÓW PO ODBYCIU STAŻU ZAWODOWEGO / PARTICIPANTS’ OPINIONS AFTER THEIR PARTICIPATION IN VOCATIONAL TRAINING

Na stażu zagranicznym w Portugalii miałem niepowtarzalną szansę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w ramach specjalizacji — mechanika. Dzięki codziennym praktykom, które odbywały się w firmie Bascontriz zdobyłem cenne umiejętności, opiekunowie stażu chętnie służyli pomocą, udzielali porad oraz odpowiadali na wszelkie pytania. Uważam, że możliwość obserwacji, jak i samej pracy wśród specjalistów przyczyni się w przyszłości do podjęcia satysfakcjonującej dla mnie pracy. Polecam taki staż każdemu i dziękuję za możliwość uczestniczenia w nim.
Szymon PrzybyłaPraktyki w Portugalii dały mi szansę wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy teoretycznej w codziennej pracy mechanika; nabyłem wiele nowych umiejętności. Współpracownicy okazali się bardzo życzliwymi ludźmi, którzy zawsze podpowiadali i wyjaśniali nurtujące mnie zagadnienia. Poznałem od środka jak się pracuje w specjalistycznym zakładzie. To co było też dla mnie bardzo ważne to podszkolenie języka, głównie komunikowałem się w języku angielskim, ale poznałem także podstawy portugalskiego. Bardzo się cieszę,  że mogłem uczestniczyć w takim projekcie, wyniosę z tego stażu wiele przydatnych umiejętności na przyszłość, nie tylko zawodowych, ale również współpracę w grupie,  poznanie nowej kultury i ludzi. 
Fabian Dawid

Odbycie stażu zawodowego w Portugalii to fantastyczna przygoda i nieocenione doświadczenie, które zdobyłem uczestnicząc na praktykach w zakładzie Bascontriz. Wiele się nauczyłem, poznałem świetnych specjalistów w mojej dziedzinie, którą jest mechanika, mogłem pracować z ludźmi, którzy chętnie się dzielili swoją wiedzą oraz doświadczeniem, na pewno zaowocuje to w przyszłości, kiedy podejmę stałą pracę.  A do tego, w ramach programu kulturowego zwiedziłem ciekawe miejsca, przepiękne Porto, Bragę wraz z historycznym Guimaraes oraz Apulię leżącą nad oceanem, w której odbywaliśmy praktyki i byliśmy zakwaterowani.
Adrian Mąka

Bardzo się cieszę, że w ramach programu Erasmus + mogłem uczestniczyć w stażu zagranicznym w Portugalii. Praktyki okazały się naprawdę wartościowym doświadczeniem, wyniosłem z nich wiele przydatnych umiejętności zawodowych, a opiekunowie i współpracownicy z firmy przekazali nam sporo wiedzy i informacji na temat pracy mechanika. Mogłem wykorzystać znajomość języka angielskiego, ale także nauczyłem się podstawowych zwrotów w języku portugalskim, bo czasem to on był bardziej przydatny. Będę miło wspominał odbyty staż, jak i zwiedzanie fantastycznych miejsc: Porto, Bragi i Guimaraes.
Sylwester Jankowski