Projekt Ukraiński Hub Edukacyjny w Polsce (EDUHUB) dla ukraińskich uchodźców w krajach V4 (2022) realizowany przy wsparciu Międzynarodowej Fundacji Wyszehradzkiej.

Misją projektu jest zapewnienie szybkiej integracji ukraińskich uchodźców (dzieci i dorosłych) ze społecznościami lokalnymi i procesem edukacyjnym, a także wspieranie zatrudnienia ukraińskich kobiet i młodzieży w Polsce i innych krajach V4, poprzez przekazanie im odpowiednich umiejętności (umiejętności miękkich, języków obcych, prostych zawodów informatycznych).