Projekt «Lekcje na życie» realizowany przy wsparciu UNICEF. Misją projektu jest
zapewnienie wsparcia w osobistym szkoleniu w systemie edukacji nieformalnej dla dzieci
uchodźców z Ukrainy, które uczą się w ukraińskim programie online, oraz dla ukraińskich
nauczycieli.
Głównymi celami projektu są:
1. Zapewnienie dzieciom dostępu do platform kształcenia na odległość, w tym wsparcia
online dla nauczycieli
2. Dostarczenie programów edukacji pozaformalnej "Lekcje na życie" dla ukraińskich
dzieci uchodźców (5-11 lat): Cybersecurity (bezpieczeństwo w Internecie), Financial
literacy and entrepreneurial skills, Vocational guidance (budowanie indywidualnej
trajektorii dalszej edukacji i kariery), Emotional intelligence (pierwsze wsparcie
psychologiczne)
3. Prowadzenie szkoleń językowych i z zakresu umiejętności miękkich dla ukraińskich
nauczycieli w Polsce.