Partnerami naszej Fundacji są:

– Stowarzyszenie Edukacji Innowacyjnej i Cyfrowej
– Inicjatywa środkowoeuropejska
– Międzynarodowa Fundacja Wyszehradzka
– UNICEF
– Fundacja Wolności i Demokracji